sven

Ett möte mellan vård och design

Välkommen till Experio Lab Sverige. Vi är en samverkan av flera landsting och regioner runt om i landet. Tillsammans med medarbetare i vården, patienter och närstående utformar vi vårdtjänster som skapar värde i människors vardag.

Nyfikenhet och empati för människors vardag. Mod att drömma om en bättre framtid. Samskapande för att göra något åt det.

Omställning till Nära Vård är en nationellt viktig och prioriterad satsning. Hur skapar vi sammanhållna tjänster över organisatoriska gränser. Tjänster som bygger relation till oss medborgare och ser oss som kunskapsbärare och individer med egen förmåga. För att ta oss dit krävs antagligen förändrad policy, kultur, mindsets, styrning o ledningsförmåga som backar upp ett nytt typ av görande.

Tillsammans med SKR, CTF, LiU mfl utvecklar vi en arena för lärande och ett aktivt experimenterande och görande för att ta oss dit. Följ gärna med på vår gemensamma resa.

Experio Lab är ett nätverk av labbmiljöer som startade i Värmland 2013, och som nu finns i åtta regioner runt om i landet. Vad kan man lära sig av ett utvecklingsarbete som på många sätt utmanar det sätt som hälso- och sjukvården fungerar på idag? Vad har Experio Lab bidragit med och uppnått?

För att svara på dessa frågor har en genomlysning av Experio Labs arbete genomförts – resultatet finner du rapporten Relation, transformation och motstånd.