sven

Ett möte mellan vård och design

Välkommen till Experio Lab Sverige. Vi är en samverkan av flera regioner runt om i landet. Tillsammans med medarbetare i vården, patienter och närstående utformar vi vårdtjänster som skapar värde i människors vardag.

Vår filosofi

Nyfikenhet och empati för människors vardag. Mod att drömma om en bättre framtid. Samskapande för att göra något åt det.

Aktuellt från Experio Lab

28
sep

Experio Seminars fortsätter under hösten

Med Experio Seminars vill vi skapa en nationell arena för lärande, ömsesidigt utbyte och nätverkande mellan akademi och profession där vi tillsammans skapar kollektiv kunskap.

Tredje fredagen varje månad bjuder Experio Lab in till digitala forskningsfrukostar där nationella och internationella forskare bjuds in för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor där huvudfokus ligger på ökat värdeskapande för invånaren.

Nationella och internationella forskare bjuds in för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor.

Mer information och alla höstens forskningsfrukostar.

14
jun

Experio Labs nätverk växer med Verklighetslabbet i Region Kronoberg

Som utvecklingsledare och utvecklingsstrateger inom Region Kronoberg startade Lone Larsen och Therese Råberg upp ett utvecklingsarbete i deras befintliga sfärer. Hur man tar sig an de stora samhällsutmaningar vi står inför är något som formuleras gång på gång vare sig det rör sig om en åldrande befolkning, ökad psykisk ohälsa, fler blir överviktiga och rör sig för lite. Lone och Therese uppfattande inte att det togs några stora kliv för att lösa dessa samhällsutmaningar utan att man hanterade dessa stora komplexa utmaningar som om de var enkla problem att lösa i tidslinjer, boxar och aktiviteter som skulle utföras.

– Vi tyckte att det behövdes ett större grepp eller disruption för att nå något helt nytt. Vi hade gått tjänstedesignutbildning och såg potentialen i det sättet att ta sig an utmaningar.Läs mer

21
maj

Värde för vem? Ett tjänstelogiskt perspektiv på invånarens värdeskapande i hälso-, sjukvård och socialtjänst

Värde för vem? Ett tjänstelogiskt perspektiv på invånarens värdeskapande i hälso-, sjukvård och socialtjänst

Inom ramen för samarbetet Hälsolabb har vi genomfört ett arbete som handlar om att utforska nya sätt att följa upp resultat av olika insatser, där fokus ligger på vad som är viktigt och värdeskapande för patienter, brukare och närstående.

I arbetet har vi haft hjälp av nio kommuner, regioner och samordningsförbund som samlat in befintlig data kring invånares upplevelser av hälso- och sjuk- vård och socialtjänst. Det har även genomförts nya djupintervjuer och en enkätundersökning.

Arbetet är nu sammanställt i rapporten Värde för vem? Ett tjänstelogiskt perspektiv på invånarens värdeskapande i hälso-, sjukvård och socialtjänst.

En presentation som sammanfattar rapporten finns här.

 

04
maj

Ett år med Hälsolabb. Vad har vi lärt oss?

Efter ett år med Hälsolabb har vi tagit fram lägesrapporten Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande i omställningen till Nära vård.

I samband med rapportsläppet genomfördes den 26/4 ett webbseminarium om vad som gjorts under det första året. Webbseminariet går att se i efterhand härLäs mer

26
apr

Lägesrapport efter ett år med Hälsolabb

Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande i omställningen till Nära vård En lägesrapport

Experio Lab har sedan ett år tillsammans med SKR, Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet och design vid Linköpings Universitet drivit Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande som ska stödja omställningen till Nära vård.

Efter detta första år har en lägesrapport tagits fram som redogör för vad som gjorts hittills men också tar sikte framåt.

Under året har vi:

  • utvecklat nya metoder och arbetssätt i tre piloter i samverkan med kommuner och regioner.
  • deltagit i ett unikt samarbete med den statliga Samsjuklighetsutredningen för att ta fram ny policy där både lokal, regional och nationell nivå samverkat och där arbetet utgått från användarnas behov och resurser.
  • arbetat med att utveckla uppföljningsmetoder om vad som är värdeskapande och viktigt för patienter, brukare och invånare.

Läs mer i lägesrapporten Hälsolabb – en arena för lärande och experimenterande i omställningen till Nära vård